ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000037002

தெஹிவளையிலுள்ள Mummy's Delight ரெஸ்டூரேண்டிற்கு சமையலறை உதவியாளர், பார்சல் கவுண்டர், Burger Bun Maker தேவை. 82B, Hospital Road, Dehiwala

Categories: , Location: , Published Date: