கல்வி

Ad-id 0000037004

தரம் 6 –- O/L வரையான Local , Cambridge, Edexcel Syllabus களில் (Tamil, English) Medium களுக்கு வீடுகளுக்கு வந்து Personal, Group Classes கற்பிக்கப்படும். ஆசிரியர் 8 வருடகால கற்பித்தலில் அனுபவமுள்ள பட்டதாரி. இடங்கள் – பம்பலப்பிட்டி, வெள்ளவத்தை, கிருலப்பனை, தெஹிவளை, கல்கிசை. Class Rate: Normal, First Class

Categories: , Location: , Published Date: