வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037006

43, Kreeda Mawatha, Sri Saranangara Road என்ற விலாசத்திலுள்ள 2.1 perch மாடி வீடு 3 rooms, 2 bathrooms, 2 Kitchen, 2 Living room மற்றும் parking , balcony வசதியுடன் கூடிய வீடு விற்பனைக்குண்டு.