கல்வி

Ad-id 0000037008

தரம் (6 – O/L) மாணவர்களுக்கு Maths, Science , ICT( English Medium & Tamil Medium) வகுப்புக்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வருகை தந்து குறைந்த வகுப்பு கட்டணத்துடன் (Local Syllabus + Cambridge Syllabus) தனிநபர் / குழு வகுப்புக்கள் நடத்தப்படும். கடந்தகால வினாக்களும் மீட்டல் செய்யப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: