மணமகள் தேவை

Ad-id 0000037013

முஸ்லிம் கொழும்பில் வசிக்கும் மனைவியை இழந்த 55 வயதுடைய வியாபாரி ஒருவருக்கு துணை தேவை. கணவனை இழந்தவர்கள் / திருமணமாகாதவர்கள் விவாகரத்தானவர்கள் தொடர்பு கொள்ளவும். .

Categories: , Location: , Published Date: