வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037015

கொழும்பு – 06 கல்யாணி வீதி பாமன் கடையில் 2 rooms, Hall, 2 bathrooms, Garage உடன் வீடு வாடகைக்கு.