வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037028

தெஹிவளையில் Land Side நல்ல சூழலில் வீடுகள், காணிகள் விற்பனைக்கு உண்டு. 13P, 7 B/R - 70 மில்லியன். விற்பனைக்குண்டு. No Brokers.