பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037047

Bambalapitiya இல் Fresh Juice / Biriyani கடைக்கு பெண்கள் ஆண்கள், சமையல்கார ர்கள் தேவை. ஆண்களுக்கு தங்கும் இடம் உண்டு. 25 வயதிற்கு உட்பட்ட ஆண் / பெண் விரும்பத்தக்கது.