பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037049

இரண்டு பேர் வசிக்கும் வீட்டில் தங்கியிருந்து வேலை செய்ய பணியாளர் தேவை. வயது 38–50 . சம்பளம் 35,000/= தொடர்புகளுக்கு :