பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037052

மட்டக்களப்பு ஊரணி பிரதேசத்திலுள்ள வீடொன்றில் தங்கியிருந்து வீட்டுவேலை செய்வதற்கு 35–55 வயதுக்குட்பட்ட பெண் தேவை. சம்பளம் பேசி தீர்மானிக்க லாம்.