பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037053

Clerk தேவை. சனி / ஞாயிறு தினங்களில் கடமை புரிபவர்கள் விரும்பத்தக்கது. O/L படித்தவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம். வெள்ளவத்தை பகுதிக்கு அண்மித்தவர்கள் விரும்பத்தக்கது.