வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037060

வெள்ளவத்தையில் 960, 1050, 1300sqft Apt , Wella Galle Rdக்கு அருகில் 1.5P, 2.7 P கடைகள் 6 P, 8 P, 12 P வீடுகள் காணி பம்பலப்பிட்டியில் 1000, 1100, 1450sqft Apt 7 P, 10 P, 18 P தெஹிவளையில் 1000, 1200, 1450 sqft 3Bd Apt தெஹிவளையில் Galle Rd க்கு அருகில் 7 P, 10 P இல் 2 வீடுகள் கல்கிசையில் 1250, 2200sqft Apt, 3 P வீடு 4 P, 15 P, 30 P வீடு, காணிகள், இரத்மலானையில் 3 P, 10 P, 27 P காணிகள் வத்தளை, கொட்டாஞ்சேனை மற்றும் பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம் நல்லூரில் வீடுகள், காணிகள் விற்பனைக்குண்டு.