வீடு விற்பனை

Ad-id 0000037074

wathalaயில் 13.7 perch தனி வீடு st Ans road negambo road அருகில் 5 bedroom 2 washroom வாகனத்தரிப்பிடம் விலை 35M wellawata 910 sqfeet Flat 2 Bed Room Hall, kitchen with parking Deed உண்டு. விலை 28 M மேலும் பல Flats House Shop land ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். MBI Real Estate ,