வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037076

தெறிவளை காலி விதியில் கண்டி Textile க்கு அருகாமையில் 4.10 perches வீடு விற்பனைக்கு மூன்று படுக்கையறைகள், Hall சமையலறை, 2 குளியலறைகள், Tiles பதிக்கப்பட்டது. 180 Lakhs வாகனத்தரிப்பிடம் இல்லை.