காணி விற்பனைக்கு,

Ad-id 0000037078

விற்பனைக்கு எல்ல,பள்ளேகெட்டுவ, பசறை வீதியில் இருந்து மூன்று கிலோமீற்றர் தூரத்தில், இரண்டு ஏக்கர் VP தேயிலைக்காணி உட்பட அரை ஏக்கர் பயன்தரு மரங்களுடன் கூடிய இரண்டரை ஏக்கர் காணியொன்று விற்பனைக்கு உண்டு