பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037079

வெள்ளம்பிட்டியில் உள்ள தொழிற்சாலைக்கு ( Label) லேபல் ஒட்டுவதற்கும், ( packing) பொதியிடல் போன்றவற்றிரும் 18- – 40 வரை உள்ள ஆண் / பெண் ஊழியர்கள் தேவை. விலாசம் :-இல -241/5, ஜென்னவத்த, வெள்ளம்பிட்டிய