பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037080

1500 – 3000 நாள் கிழமை மாதச்சம்பளம் 5,500 இற்கு மேல் 17 – 50 ஆண் பெண் குழுவாகவும் சேர்த்துகொள்ளப்படும். நீங்கள் வேலையைதேடி அலைபவர்கள் உடனடியாக தொலைபேசிக்கு அழையுங்கள்