வீடு/ காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037085

Aluthmahawatha யில் சென் ஜேமிஸ் Flats கீழ் வீடும் மோதரையில் 7P 4 வீடும் ( தனித்தனியாகவும்) கொடுக்கப்படும். வேரையாக மோதர பொலிஸ் சந்தி பக்கமாக 7P காணியும் பழைய வீடு விற்பனைக்கு Broker