வீடு/ காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037092

காலி வீதியில் எக்கமுத்துவீதியில் கல்கிஸ்ஸையில் 3 பேர்சஸ் 2 அறை கொண்ட நிலத்துடன் கூடிய வீடு விற்பனைக்கு உண்டு