பாது­காப்பு சாரதி

Ad-id 0000037117

கொழும்பு–03இல் அமைந்­துள்ள அலு­வ­ல­கத்­திற்கு தேசிய முகாமையாளருடன் வேலை செய்ய சாரதி உடனடியாகத்தேவை. சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கப்படும். ஆர்வம் உள்ளவர்கள் கீழுள்ள Whats app இலக்கத்திற்கு உங்கள் விபரங்களை அனுப்பவும்.

Categories: , Location: , Published Date: