வீடு வாட­கைக்கு

Ad-id 0000037127

தெஹி­வ­ளையில் இரண்டு படுக்கையறை களுடன் வீடு வாடகைக்குண்டு. தமிழர்கள் விரும்பத்தக்கது. தரகர் வேண்டாம். மாத வாடகை 38,000/=.