வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037137

Wellawatte 24/1, Francis Roadஇல் அமைதியான பாதுகாப்பான 3 Bedroom, 2 Bathroom, Hall, Kitchen உடன் கூடிய வீடு வாடகைக்குண்டு. 1 Roomமும் வாடகைக்கு உண்டு.