கல்வி

Ad-id 0000037140

9—11 வரையான மாணவர்களுக்கான கணித பாட வகுப்புக்கள் Wellawatte, Dehiwalaஇல் வீடுகளுக்கு வந்து கற்பிக்கப்படும் இம்முறை O/L பரீட்சைக்கு தோற்றவுள்ள மாணவர்களுக்கான மீட்டல் வகுப்புகளுடன் Past Papers, Model Papers என்பனவும் செய்விக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: