அலுவலக வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037150

கொழும்பில் அங்கீகாரம் பெற்ற பிரபல நிறுவனம் ஒன்றிற்கு அலுவலகம் சம்பந்தமான எல்லா வேலைகளும் செய்யக்கூடிய, மோட்டார் சைக்கிள் வைத்திருக்கும் O/L, A/L படித்த நல்ல பண்பும் Office Staff ஆண்கள் தேவை.