அலுவலக வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037151

கொழும்பில் அங்கீகாரம் பெற்ற பிரபல நிறுவனம் ஒன்றிற்கு அலுவலக வேலை சம்பந்தமாக அனுபவம் உள்ள, அற்ற Accountant, Receptionist, Customer Handler இருபாலாரும் வரவேற்கப்படுகின்றனர்.