அலுவலக வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037152

இலங்கையின் பிரசித்தி பெற்ற வங்கியின் கிளை நிறுவனம் ஒன்றில் முழுநேர, பகுதி நேர வேலை வாய்ப்பு. O/L சித்தி பெற்ற 20–65 வயதிற்குட்பட்டவர்களும் இல்லத்தரசிகளும் ஒய்வுபெற்ற ஆசிரியர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.