சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000037161

வேலைக்கு ஆட்கள் தேவை. இரத்தினபுரி இறக்குவான பிரதேசத்தில் வயோதிப ஆண் ஒருவரை பராமரிப்பதற்கு ஆள் ஒருவர் தேவைப்படுகிறார். ஆண்கள் விரும்பத்தக்கது. சம்பளம் பேசித்தீர்மாணிக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: