சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000037162

கொட்டாவவில் உள்ள வீடு ஒன்றில் தங்கியிருந்து உணவு சமையல் வேலை மற்றும் வீட்டு வேலைகள் செய்வதற்கு பணிப்பெண் ஒருவர் தேவை. சம்பளம் ரூபா. 50,000/=

Categories: , Location: , Published Date: