அலுவலகவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037170

கொழும்பு 13ல் இயக்கும் நிறுவனத்திற்கு OFFICE CLEARK தேவை. சிறந்த ஆங்கில அறிவு மற்றும் அனுபவமுள்ள அல்லது. A/L முடித்த மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கவும்