அலுவலகவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037171

கொழும்பு 13 ல் இயங்கும் TOURISUM நிறுவனத்திற்கு Tour Operator உடனடி தேவை. ஆங்கிலம், கணணி அறிவு மற்றும் இத்துறையில் சிறந்த அனுபவமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்