அலுவலகவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037172

கொழும்பு 13 ல் இயங்கும் நிறுவனத்திற்கு Accounts Audit Trainees தேவை. A/L முடித்த AAT/CMA/ACCA மாணவர்கள். விண்ணப்பிக்கவும்.