சேவை

Ad-id 0000037176

கொழும்பில் கடந்த 20 வருடகாலமாக அனுபமுள்ள எமது கிளைகளினூடாக அனைத்து விதமான வேலையாட்களையும் உடன் பெறலாம். House maids, cleaners, Baby sitters, male/female Attendents, Male /Female cooks, Drivers, Gardeners, couples, House boys/ Girls, Sales man/ Girls, Boys/ Girls for Garment Or company and Daily comer 18.00 am - 5.00pm) இவ்வனைவரையும் ஒரு வருட உத்தரவாதத்துடன் 4 (four) பேர் Replacements ஆக பெற்றுக் கொள்ளலாம். அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரே நிறுவனம் Lucky Agency N0 20, 1/1 Galle Road, Dehiwala. Mrs. Shany

Categories: , Location: , Published Date: