வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037181

வெள்ளவத்தையில் காலி வீதிக்கு அருகாமையில் நிர்மாணிக்கப்படும் தொடர்மாடியில் 2, 3 அறைகளுடனான வீடு விற்பனைக்குண்டு.