பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000037182

தோட்டம் ஒன்றில் தங்கியிருந்து பணியாற்றுவதற்கு 40 வயதுக்கு மேற்பட்ட மலையகப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆண் பணியாளர் ஒருவர் தேவை.