வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037185

நீர்கொழும்பு வீதிக்கு அருகில் வத்தளை அவெரிவத்தை வீதியில் 16 பேர்ச்சஸ் காணி மூன்று கட்ட மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீருடன் குத்தகை அடிப்படையில்.