பழுதுபார்த்தல்

Ad-id 0000037192

LED TV, Smart TV, Washing Machine, Micro Oven. சகல சமையல் அறை மின் உபகரணங்கள் உள்ளிட்ட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் கொழும்பில் எப்பாகத்துக்கும் நேரடியாக வந்து துரிதமாக திருத்தி கொடுக்கப்படும். (எம்மிடம் சகல Original Parts உண்டு.) சாந்தன் Dehiwala

Categories: , Location: , Published Date: