பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037193

வத்தளையிலுள்ள கார் சேர்விஸ் நிலையமொன்றிற்கு C Vehicle Service Station கார் கழுபுபவர்கள், வெக்கியூம் கிளீனர்ஸ், மெனேஜர், காசாளர் தேவை.