பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000037196

வத்தளையில் புதிதாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட Spices and Food விற்பனை முகவர் நிறுவனத்திற்கு அனுபவமுள்ள Sales Rep உடனடியாக தேவை. சம்பளம் + Sales Commission.