வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037198

வெல்லம்பிட்டிய ஸ்ரீ விவேகாராம மாவத்தையில் 1.5 பேர்ச்சஸில் அமைந்த 2 மாடி வீடு வாடகைக்கு உண்டு. மாத வாடகை 22,000/=