மணமகள் தேவை

Ad-id 0000037208

1989ல் பிறந்த 2ல் செவ்வாயுள்ள கொழும்பில் பிரபல தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில் பணிபுரியும் (தாய் யாழ் இந்து வெள்ளாளர் தந்தை நாயுடு) மணமகனுக்கு உள்நாட்டிலோ அல்லது வெளிநாட்டிலோ மணமகள் தேவை.

Categories: , Location: , Published Date: