வீடு காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000037221

தொடர்மாடி வீடு விற்பனைக்கு கீழ்தளம் வாகன தரிப்பிடத்துடன் கூடிய ஒவ்வொன்றும் 3 படுக்கையறைகளை கொண்ட ஒவ்வொன்றும்1150 சதுர அடிகள் பரப்பளவுடனான 3 தொடர்மாடி வீடுகள் , ஒன்றாகவோ/ தனியாகவோ விற்பனைக்குண்டு. அமைவிடம் : கல்கிசை பொலிஸ் ஸ்டேசன் முன்பாக காலி வீதியில் இருந்து 200m தூரத்தில்.