வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000037225

மட்டக்குளி 1/9, பாம் வீதி, மட்டக்குளியில் டைல்ஸ் பதிக்கப்பட்ட வாகன தரிப்பிடம் மற்றும் சகல வசதிகளுடன் வீடு குத்தகைக்குண்டு.