வாடகைக்கு

Ad-id 0000037227

வத்தளை, நாயக்கந்தையில் மாபிள் பதித்த வீடு Car Park உடன் உண்டு. வாடகை 38,000/=.