வாடகைக்கு

Ad-id 0000037228

கொழும்பு –13, புளுமென்டால் வீதியில் ஆண்கள் தங்குவதற்கு சகல வசதிகளு முள்ள அறைகள் உள்ளன. அலுவலக உத்தியோகத்தர் , விற்பனைப் பிரதிநிதிக ளுக்கு உகந்தது.