வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000037233

Wellawattaஇல் 3Bedroom, 2 washroom, Hall, Kitchen, 1st floor தனி வீட்டில் வாடகை Rs.60,000/= for Boys or Small Family 1 bed room, Hall, Kitchen, Rs 45,000/= Rs 1000/= Register Customers மிக விரைவாக ஏற்பாடு செய்யப்படும். MBI Real Estate