ஹோட்டல்/ பேக்கரி

Ad-id 0000037243

பேக்கரி வேலை ஆட்கள் தேவை மாத்தளை வரக்கா முறையில் பேக்கரிக்கு வேலை ஆட்கள் தேவை. உணவு தங்குமிடவசதி செய்து தரப்படும். சம்பளம் பேசித்தீர்மானிக்கலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: