சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000037245

பேராதெனிய வீடொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்யக்கூடிய பணிப்பெண் மற்றும் வயதான ஆண் ஒருவரை பராமரிப்பதற்கு ஆண் ஊழியர் ஒருவரும் தேவை. குடும்பச்சுமைகள் அற்ற தம்பதியினர் விரும்பத்தக்கது.

Categories: , Location: , Published Date: