சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000037246

மாலபேயில் வீடொன்றில் தங்கியிருந்து சமையல் செய்வதற்கு, சமையல் அனுபவமுள்ள பெண் ஒருவர் தேவை.வயது 25- -– 50 வரை. நம்பிக்கையுள்ளவர், சிங்களம் ஓரளவு கதைக்க தெரிந்தவர்கள்,

Categories: , Location: , Published Date: