சமையல்/பராமரிப்பு

Ad-id 0000037248

கொழும்பு ராஜகிரியவில் உள்ள வீடொன்றில் தங்கியிருந்து வேலை செய்வதற்கு 45 வயதுக்குறைந்த சிங்களம் கதைக்கத்தெரிந்த பெண் ஒருவர் தேவை. சம்பளம் ரூபா 35,000/=

Categories: , Location: , Published Date: