வாடகைக்கு

Ad-id 0000037261

யாழ் ஸ்டலி வீதியில் 3 கடைகளும் 2 மாடி கட்டிடமும் வீடும் யாழ் ஆஸ்பத்திரி வீதியில் 2 கடைகளும் யாழ் மின்சாரன் வீதியில் 2 கடைகளும் வாடகைக்குண்டு.